คลังภาพ

Spa & Art Gallery in Bangkok

ศิลปะและสุขภาพผสมผสานกันในใจกลางกรุงเทพฯ

เดือนนี้ เราขอเชิญคุณมาพบกับชุดงานศิลปะที่หลากหลายของ คุณจิดาพร ศรนาจ และกระบวนการทำงานของเขาที่นอกเหนือไปจากศิลปะการนวดแผนไทย คุณจิดาพร ศรนาจ บัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ไม่ได้เน้นแค่การวาดภาพแต่เน้นความสวยงามของทักษะการระบายสีน้ำ แรกเริ่มทำงานในวงการออกแบบภายใน กลับมาสอนน้องๆ ในโรงเรียนสอนศิลปะ เพื่อแสดงแรงบันดาลใจในศิลปะสีน้ำ...