คลังภาพ

Spa & Art Gallery in Bangkok

Art & Wellness are combined in the heart of Bangkok

เดือนนี้ เราขอเชิญคุณมาพบกับคุณเกวลิน กระแสสินธุ์ ชุดงานศิลปะที่หลากหลายและศิลปะในกระบวนการของเขานอกเหนือจากศิลปะการนวดแผนไทย เกวลิน กระแสสินธุ์ บัณฑิตในวงการศิลปะ ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านการวาดภาพ แต่ยังเน้นความสวยงามของทักษะการระบายสีน้ำ เริ่มทำงานในอุตสาหกรรมการออกแบบภายใน เธอกลับมาสอนนักเรียนที่โรงเรียนสอนศิลปะเพื่อแสดงแรงบันดาลใจของศิลปะสีน้ำ...