โปรโมชั่น

โปรโมชั่นนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการจองเข้ารับบริการ วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 11:00 น. ถึง 15:00 น.