Aromatherapy คำที่มักได้จะได้ยิน จริงๆแล้วคืออะไร ?

Aromatherapy คำที่มักได้จะได้ยิน จริงๆแล้วคืออะไร ?

Aromatherapy (อโรมา-เธราปี) เป็นการรวมศาสตร์และศิลป์ ของกลิ่น-น้ำมันหอมระเหย-และการนวดเข้าด้วยกัน โดยอโรมา-เธอราปี เป็นการบำบัดโรคเพื่อจุดประสงค์ให้เกิดความสมดุล

ของร่างกาย-จิตใจ-และอารมณ์ การนำเอาวิธีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับกลิ่นหอมที่อยู่ในสารหอม หรือน้ำมันหอมระเหย ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยการนวดอโรม่านั้น เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับการบำบัดด้วยกลิ่นที่มีหลายประเภท เพราะด้วยสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิด จะสามารถช่วยบำบัดรักษาโรคได้ ตัวยาจะซึมผ่านผิวหนังด้วยการนวด ส่วนกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยจะช่วยปรับอารมณ์ให้รู้สึกสบายขึ้นไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นการใช้น้ำมันหอมระเหย ที่มีคุณภาพดี และเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการในการบำบัด จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพขึ้น

ติดต่อเพื่อจองบริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: Loft Thai Boutique Spa & Massage
Website: https://www.loft-thai.com/
Phone: 0634872308