ใบรับรอง SHA สำหรับสปา

ใบรับรอง SHA สำหรับสปา

โครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีประสบการณ์เชิงบวก มีความสุข และมั่นใจในมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย Loft Thai Spa  ได้รับใบรับรองนี้จากการผสมผสานมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและมาตรฐานการบริการคุณภาพสูงของสถานประกอบการเพื่อลดความเสี่ยง

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ออกความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของการท่องเที่ยวหลัง Covid-19  ททท.ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด ได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

ใบรับรอง SHA สำหรับสปา

โครงการ SHA เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ทั่วโลก