บล็อก

การนวดและประโยชน์ของการนวด

การนวดและประโยชน์ของการนวด

การนวดเป็นหนึ่งในวิธีบำบัดและผ่อนคลายที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและช่วยบำบัดอาการทางจิตใจได้ดี

Aromatherapy คำที่มักได้จะได้ยิน จริงๆแล้วคืออะไร ?

Aromatherapy คำที่มักได้จะได้ยิน จริงๆแล้วคืออะไร ?

Aromatherapy (อโรมา-เธราปี) เป็นการรวมศาสตร์และศิลป์ ของกลิ่น-น้ำมันหอมระเหย-และการนวดเข้าด้วยกัน โดยอโรมา-เธอราปี เป็นการบำบัดโรคเพื่อจุดประสงค์ให้เกิดความสมดุล